ข่าวฮอตศัลยกรรม ศัลยกรรมต่างประเทศ

5 อันดับประเทศที่ผ่าตัดศัลยกรรมมากที่สุด

           ประเทศที่มีการทำศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุดในโลก โดยที่ส่วนใหญ่แล้วประเทศผู้นำ ที่มีสถิติการทำศัลยกรรมมากที่สุดของทุกหมวด ปีล่าสุด 2017 ได้ทำการสำรวจ แนวโน้มการศัลยกรรมเสริมความงามใน  ในประเทศและภูมิภาค ซึ่งผลสำรวจพบว่า อันดับประเทศที่มีการศัลยกรรมมากที่สุดในโลก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

2.บราซิล

บราซิล

3.จีน

จีน

4.อินเดีย

อินเดีย

5.เม็กซิโก

เม็กซิโก