Let Me In Thailand Season 3
ข่าวฮอตศัลยกรรม ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมไทย

บอล พชร ผู้โชคดี จาก Let Me In Thailand Season 3

Let Me In Thailand Season 3
บอล พชร ถาวรชีวิน Let Me In Thailand Season 3 ผู้โชคดีคนที่ 10 ของประเทศไทย บอล พชร หนุ่มที่ชื่นชอบในการทำอาหาร และมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเชฟ แต่ด้วยปัญหาที่เขามีโครงหน้าขากรรไกรล่างที่ยื่นออกมาด้านหน้า และขากรรไกรบนที่เข้าไปด้านในมากเกินไป ทำให้ฟันของเขาไม่สามารถสบกันได้เป็นปกติ ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาที่ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนทั่วไป และเป็นอุปสรรคในการทำงานด้านเชฟ ที่ไม่สามารถชิมวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้ และปัญหาในด้านการเคี้ยวอาหารของเขา

Let Me In Thailand Season 3

ทีมแพทย์ไทยได้เลือก บอล พชร เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงหน้าขากรรไกรบน-ล่าง คาง ให้ได้สัดส่วนรูปหน้าที่สวยงาม หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดขากรรไกร และจัด24ฟันปรับโครงหน้านั้นคือ หมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน จาก Vertex Clinic casinoruby888.net

Let Me In Thailand Season 3

หมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร และจัดฟันปรับโครงหน้า แห่ง Vertex Clinic ได้กล่าวถึงนวัตกรรมนี้โดยใช้ระบบ Computer 3D Imaging ในการวางแผนการผ่าตัด โดยจะมีขั้นตอนของการวัดสัดส่วนใบหน้าและทำ CT Scan ถ่ายรูปใบหน้า 3 มิติ สแกนฟัน 3 มิติ แล้วนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนจำลองการผ่าตัด โดยใช้ Computer System นำร่องในการผ่าตัด จะมีความแม่นยำมีความเสี่ยงน้อย และปลอดภัย ซึ่งคนไข้สามารถเห็นสัดส่วนใบหน้าก่อนการผ่าตัด และหลังการผ่าตัดโดยละเอียด (Before, After) เพื่อให้คนไข้ได้โครงหน้าใหม่ที่แม่นยำมากขึ้น และทำให้รูปหน้าได้อัตราส่วนที่สวยงาม

ทาง Vertex Clinic เป็นผู้นำเทคนิค Surgery First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในระดับ World Class โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้สามารถมองเห็นเส้นเลือดระบบประสาทต่างๆ บนใบหน้าได้อย่างชัดเจนจึงปลอดภัย และบวมน้อยมาก โดยที่คนไข้มีอาการข้างเคียงค่อนข้างน้อย จึงสามารถฟื้นตัวหลังการรักษาได้เร็วขึ้น

Let Me In Thailand Season 3

ความเปลี่ยนแปลงของ บอล พชร จากอดีต ในปัจจุบันเขาเป็นหนุ่มที่มีโครงหน้าสมส่วน มีความมั่นใจ กล้าพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้น ชีวิตของเขาสามารถใช้ได้ปกติเหมือนคนทั่วไป ด้วยฝีมือทีมแพทย์ไทย นอกจากใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงแล้ว เขายังทำตามความฝันของเขาต่อไปด้วยความมั่นใจกับใบหน้าที่ดูดี จนทำให้สาวๆ ต้องเหลียวมอง